آدرس

 بوشهر.بلوار ایت الله طالقانی نبش کوچه هامور ۶۸

راه ارتباطی

تایم کاری

ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه    تا    شب    .
جمعه    تا    شب